Infotheek

ISO 50001
Silvadec behaalde in 2022 het ISO 50001 energiecertificaat dankzij de uitvoering van concrete acties om ons energieverbruik en bijgevolg onze koolstofvoetafdruk te verminderen.
ISO 14001
Wij zijn sinds maart 2014 de eerste Franse fabrikant van houtcomposiet die volgens de internationale ISO 14001-norm is gecertificeerd.
Image
PEFC-certificatie
Sinds 2011 beschikken wij over het PEFC-certificaat, een stevig bewijs dat we ons engageren voor een verantwoordelijk en duurzaam bosbeheer.
Image
VOS-test
Onze producten van houtcomposiet zijn milieuvriendelijk en onschadelijk voor de gezondheid van de eindgebruiker. Zo halen ze erg lage VOS-emissiewaarden (vluchtige organische stoffen). Dit wordt aangetoond door de opname van de producten in een klassement ‘Binnenluchtemissies’ A+.
SGBC-certificaat
In 2017 ontvingen we de hoogste grade die de Singapore Green Building Council (SGBC) ooit aan een fabrikant van houtcomposiet had uitgereikt. We zijn dan ook zeer trots op die internationale erkenning van de SGBC.
Image
FDES gevelbekledingen van composiet
In ons streven naar een totale transparantie over onze producten stelden we in 2019 een FDES-fiche (aangiftefiche voor milieu en gezondheid) voor onze opengewerkte gevelbekledingsplanken van composiet op.
Image
FDES terrassen van composiet
In ons streven naar een totale transparantie over onze producten stelden we in 2019 een FDES-fiche (aangiftefiche voor milieu en gezondheid) voor onze Elegance en Atmosphere terrasplanken van composiet op.
Image
ADEME-fiche
Ondanks onze grote productie van composiet planken hoeft hiervoor geen enkele boom te worden gekapt.
Image
Ons milieubeleid
Wereldburgers vanaf de eerste dag! Ten opzichte van de toenemen milieubelangen en de bijbehorende verwachtingen van onze klanten leveren wij de nodige inspanningen om de milieudimensie tijdens het volledige fabricageproces van onze planken in onze aanpak te integreren. 
Image
Brandreactieverslag Atmosphere plank
Indeling op basis van de gegevens van de brandtests van daken die aan een brand aan de buitenkant worden blootgesteld Broof(t1)