Infotheek

Image
Silvadec composiet
Wat is composiet ?  Composiet materiaal is gewoon materiaal waarin twee zeer verschillende componenten met complementaire eigenschappen worden geassembleerd. Bij houtcomposiet wordt hout met een polymeerhars gecombineerd.
Image
Veiligheidsinformatieblad van Silvaction
Veiligheidsinformatieblad van Silvaction, reinigingsproduct voor de planken van de afsluitingen en de terrassen van Silvadec® houtcomposiet. Bekijk het pdf-bestand
Image
Onderhoud terras van houtcomposiet
Enkele essentiële tips voor het onderhoud van uw terras
Image
Onderhoud ledprofiel
Hoe reinigt u uw ledstrips voor het terras? Doof en schakel systematisch de toestellen uit voordat u uw ledverlichtingssysteem begint te reinigen.
Image
Groene afzettingen en korstmossen
Verschijnt er mos of korstmos op uw planken? Dit kan toe te schrijven zijn aan een onvoldoende onderhoud van planken die worden gebruikt in een omgeving waar mos goed gedijt.
Image
Onderhoudsfiche Elegance en Emotion afsluiting
Advies en onderhoudsproducten, tips, maar ook informatie over te vermijden gebruik bij de reiniging van uw afsluiting: hierin vindt u alle nodige inlichtingen over een optimaal onderhoud.
Image
Onderhoudsfiche Elegance en Emotion terras
Bekijk het pdf-bestand
Image
Onderhoudsfiche Atmosphere terras
Bekijk het pdf-bestand
Image
Onderhoudsfiches | Terras, afsluiting en gevelbekleding
Formulier specifieke commerciële bijstand