Infotheek

Image
Technische fiche Silvaction
Ontdek alle informatie over Silvaction, ons product dat werd ontwikkeld om mos en korstmos van onze planken te verwijderen. Bekijk de gebruikshandleiding en de voorzorgsmaatregelen die bij het gebruik ervan moeten worden getroffen. 
Image
Onderhoud terras van houtcomposiet
Enkele essentiële tips voor het onderhoud van uw terras
Image
Groene afzettingen en korstmossen
Verschijnt er mos of korstmos op uw planken? Dit kan toe te schrijven zijn aan een onvoldoende onderhoud van planken die worden gebruikt in een omgeving waar mos goed gedijt.
Image
Silvaction | Werkt tegen mos en korstmos
Hoe kunt u mos of korstmos van uw planken verwijderen? U kunt hiervoor een mosbestrijdingsmiddel gebruiken dat niet moet worden gespoeld en dat geen bleekwater bevat (zonder natriumhypochloriet). We adviseren u in dit verband om vooraf een test uit te voeren op een kleine zone. U kunt bijvoorbeeld het speciaal door Silvadec ontwikkelde Silvaction® gebruiken om mos en korstmos te verwijderen (ALLEEN VOOR FRANKRIJK).
Image
Onderhoudsfiches | Terras, afsluiting en gevelbekleding
Image
Pro catalogus Terras, Afsluiting, Gevelbekleding (english versions)