Infotheek

Image
Onderhoud terras van houtcomposiet
Enkele essentiële tips voor het onderhoud van uw terras
Image
Onderhoud ledprofiel
Hoe reinigt u uw ledstrips voor het terras? Doof en schakel systematisch de toestellen uit voordat u uw ledverlichtingssysteem begint te reinigen.
Image
Groene afzettingen en korstmossen
Verschijnt er mos of korstmos op uw planken? Dit kan toe te schrijven zijn aan een onvoldoende onderhoud van planken die worden gebruikt in een omgeving waar mos goed gedijt.
Image
Onderhoudsfiche Elegance en Emotion afsluiting
Advies en onderhoudsproducten, tips, maar ook informatie over te vermijden gebruik bij de reiniging van uw afsluiting: hierin vindt u alle nodige inlichtingen over een optimaal onderhoud.
Image
Onderhoudsfiche Elegance en Emotion terras
Bekijk het pdf-bestand
Image
Onderhoudsfiche Atmosphere terras
Bekijk het pdf-bestand
Image
Onderhoudsfiches | Terras, afsluiting en gevelbekleding