Grondstoffen: nooit eerder meegemaakte alarmtoestand!

april 2021
Corporate
Kringloopeconomie

Tekort aan grondstoffen, prijsstijgingen, langere leveringstermijnen ...: naast de gezondheidscrisis die maar blijft aanslepen en die zware klappen toebrengt aan alle sectoren wereldwijd, staan vooral industrieën zwaar onder druk ! Toch slaagt Silvadec er in deze context in om het hoofd boven water te houden - net als sommige andere ondernemingen die eerder al opteerden voor een bevoorradingsmodel op basis van plaatselijke en/of Europese verankering.

Machteloze industrie tegenover een veralgemeende crisis?

Niet alleen ten gevolge van een sterker dan verwacht economisch herstel tijdens de tweede helft van 2020, een aanhoudende vraag naar grondstoffen op de Aziatische markt, maar ook wegens de stijging van de transportkosten ondervinden tal van Franse en Europese industriële marktspelers ernstige bevoorradingsmoeilijkheden voor hun grondstoffen.
De schaarste geldt voor alle grondstoffen: staal, gietijzer, koper, hout en ook polymeren. De import van zogenaamde gespecialiseerde kunststoffen naar Europa is zo goed als stilgevallen, wat intussen heeft geleid tot een crisis zonder voorgaande - en dan meer bepaald door een zeer forse prijsstijging voor deze producten.
Heel wat Franse en Europese ondernemingen zagen zich daardoor verplicht om hun productie te vertragen of zelfs volledig stop te zetten, wat zware gevolgen zou kunnen hebben voor de hele industriële keten.

Image

Het bevoorradings- en productiemodel op een volledig nieuwe leest schoeien: een fel geraakte industrie, die echter overeind blijft!

De grondstoffencrisis die Frankrijk en Europa nu treft, brengt vragen over de zeer grote afhankelijkheid van de industrie en hun toeleveringsketen van China opnieuw op de voorgrond en zorgt ervoor dat energieafhankelijkheid, relokalisatie en herindustrialisering nu worden gezien als grote uitdagingen voor de komende jaren.
Deze crisis is in dat opzicht dan ook een echte opportuniteit voor de Franse en de Europese industrie. Ondernemingen worden gedwongen om zich opnieuw uit te vinden en om een meer geregionaliseerde, sterkere en meer digitale industrie te doen herleven om niet alleen de bevoorradingsketen veilig te stellen, maar ook om in te spelen op de steeds luider klinkende vraag van consumenten naar meer traceerbaarheid en kwaliteit. De  crisis sterkt ons ook in onze overtuiging die we al sinds het begin van Silvadec hebben gehad, om altijd voldoende voorraad van grondstoffen aan te houden.

Image

Klantentevredenheid stond altijd centraal bij Silvadec. Ik ben er altijd van overtuigd dat de naleving van de afgesproken termijnen een van de pijlers is van de klantentevredenheid. Daarom heb ik altijd gestreefd naar een grote voorraad grondstoffen, zodat we ook bij  problemen in de bevoorrading en in gevallen van overmacht een sterke positie behouden. Ik meen dan ook dat het belangrijk is om te allen tijde op het onverwachte voorbereid te zijn. Edgar Morin stelde het zo: “Het is al goed dat men weet dat alle belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis en in ons leven altijd totaal onverwacht waren, maar toch blijft men handelen alsof nooit nog iets onverwachts zou kunnen gebeuren.”

Bénédicte Jézéquel, gerante en mede-oprichtster van Silvadec

Silvadec blijft in de crisis overeind dankzij haar plaatselijke verankering en haar kringloopeconomiemodel.

Door onze Europese verankering en onze controle over de productieketen van onze producten hebben we van een zekere bevoorrading een van onze belangrijkste engagementen kunnen maken sinds de onderneming in 2001 werd opgericht.
Onze composiet planken die worden gebruikt voor onze terrassen, afsluitingen en gevelbekledingen worden immers ontworpen op basis van houtmeel dat afkomstig is van onze productievestiging Silvadec Fibres in Morbihan en ook de polymeren en de kleurstoffen zijn afkomstig uit Europa.
Doordat we altijd de voorkeur hebben gegeven aan korte circuits, kunnen we ook nu de impact van de crisis op onze productie en op onze leveringstermijnen beperken. 

De gezondheids- en economische crisis vestigt ook de aandacht op een nieuwe manier van produceren, die duurzamer is en gericht op de kringloopeconomie, waar minder nieuwe resources moeten worden gebruikt dankzij het hergebruik en de recyclage van grondstoffen. Door een zuinig en doeltreffend beheer van hun resources beperken ondernemingen hun impact op het milieu - en dan meer bepaald doordat ze hierdoor hun CO2-emissies kunnen verlagen. 

Als milieuverantwoordelijke onderneming brengen wij producten op de markt die perfect passen in een duurzame aanpak, aangezien 100 % van ons composietmateriaal recycleerbaar is. Door de integratie van gerecycleerde kunststoffen in ons productieproces ontvingen we in 2020 het MORE-label - een bewijs van ons engagement. Vanaf de eerste dag hebben wij via het ontwerp en de fabricage van onze planken de visie gekoesterd om meer verantwoorde, meer open en meer modulaire leefruimten te bieden, die beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten, en gelijktijdig om onze impact op de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Ontdek ons ander nieuws

Image

[CIRCULARITEIT] Passioneel en transparant!

maart 2021
Kringloopeconomie

Met het oog op een totale transparantie over onze producten beslisten wij om in 2019 een ‘Fiche d

Image

[In de pers] Silvadec maakt terrassen van houtmeel uit Bretagne

maart 2021
Corporate

 Artikel

Image

Silvadec toont haar nieuwe gezicht

maart 2021
Corporate

Silvadec verandert haar merkidentiteit in de continuïteit van het project dat wordt gedragen door haar stichters Bénédicte Jézéquel en Philippe Crez.

5 redenen om een aluminium afsluiting te kiezen en te plaatsen.

februari 2021
Design

Twijfelt u nog over uw keuze voor een afsluiting en zou u graag eerst wat meer willen wet

Image
A3_MORE_2020-DV-724x1024.jpg

[KRINGLOOPECONOMIE] Het MORE-label - MObilisés pour REcyclé - Vernieuwd!

februari 2021
Kringloopeconomie

Silvadec kreeg eens te meer het MORE-label, een jong Europees label dat de inspanningen v

Image

[SALON] Paysalia 2019 | Nieuwigheden en 3D-objecten in de kijker vanaf 3 december!

november 2019
Corporate

Het team van Silvadec verwacht u van 3 tot 5 december 2019 op Paysalia: Hall 4, stand K37.

Image

[SALON] Kom op 14 januari bij ons langs op BAU 2019 te München

januari 2019
Corporate

De BAU, het wereldwijd toonaangevende architectuursalon, vindt om de 2 jaar in München (Duitsland) plaats. Op deze editie (van 14 tot 19 januari) zal Silvadec tal van nieuwigheden voorstellen.