Groene afzettingen en korstmossen

Verschijnt er mos of korstmos op uw planken?

Dit kan toe te schrijven zijn aan een onvoldoende onderhoud van planken die worden gebruikt in een omgeving waar mos goed gedijt.

In dat geval adviseren we u om Silvaction of een mosbestrijder (zonder bleekwater) te gebruiken. Test dit eerst op een onopvallende plaats voordat u ermee aan de slag gaat op de planken.

Dit is een gebruiksklaar product zonder spoeling met een inhoud van 5 l (20/25 m²).

De ideale oplossing voor een plaatselijke grondige schoonmaak.