De planken met elkaar verbinden

Is uw terras breder dan de breedte van uw planken? Dan moet u uw planken met elkaar verbinden

Daarbij moet u nagaan of het uiteinde van de planken op een evenwichtige manier op de vloerbalken rust en moet u indien nodig de planken in de lengterichting op de juiste lengte zagen.

Om esthetische redenen is het beter om de verbindingsvoegen niet op elkaar uit te lijnen.

Alle informatie over de plaatsing van uw terras: PU7